¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Sposób w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) dokonał oceny doświadczenia kandydata w procedurze naboru na pracownika UE w dziedzinie współpracy międzynarodowej