¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Zarzut nieprzedłużenia przez Komisję finansowania programu naukowego adiunkta studiów doktoranckich z powodu wybuchu pandemii COVID-19