¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Eiropas Komisijas nespēja pamatot savu lēmumu atkāpties no izcelsmes noteikumiem attiecībā uz konkrētām piegādēm konkursa procedūrā, ko organizējusi Eiropas Savienības delegācija bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā