¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Eiropas Komisijas nespēja pieņemt galīgo lēmumu par lūgumu nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz konsultāciju uzņēmuma reģistrāciju ES agrīnās atklāšanas un izslēgšanas sistēmas (EDES) datubāzē