¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Komisijas nespēja atbildēt uz informācijas pieprasījumu saistībā ar pienākumu kompensēt zaudējumus, kas radušies sakarā ar to, ka Vācija nav transponējusi Ceturto direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu