¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Eiropas Komisijas atteikums nodrošināt publisku piekļuvi īsziņām, ar kurām apmainījās Komisijas priekšsēdētāja un farmācijas uzņēmuma izpilddirektors par Covid-19 vakcīnas iegādi