¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Eiropas Komisijas atteikums izpaust Starptautiskās pārraudzības operācijas (SPO) veikto kandidātu novērtējumu attiecībā uz Albānijas iestādēm, kas saistītas ar pārbaudi