¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Komisija un nepietiekami pasākumi, kas veikti situācijas uzlabošanai zinātniskajiem līdzstrādniekiem Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajās darbībās Covid-19 krīzes laikā