¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

ES Publikāciju biroja iespējamā nespēja sniegt pamatotus iemeslus lēmumam nepublicēt paziņojumu par konkursu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

The EU Publications Officeʹs alleged failure to give valid reasons for its decision not to publish a notice for tender in the Official Journal of the European Union.