¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europos Komisija nepriėmė galutinio sprendimo dėl prašymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su konsultacinės įmonės registravimu ES ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos (EDES) duomenų bazėje