¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europos Komisija neatsakė į prašymą ir klausimus dėl to, kaip ji nagrinėjo skundą dėl pažeidimo, susijusio su tuo, kaip Vokietija įgyvendina ES kovos su pinigų plovimu teisės aktus (CHAP(2020)2935)