¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba atsisakė leisti visuomenei susipažinti su kvietimu teikti pasiūlymus dėl ES finansuojamo projekto, kuris buvo tiriamas