¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Diúltú ó thaobh an Choimisiúin Eorpaigh do rochtain phoiblí ar theachtaireachtaí téacs arna malartú idir Uachtarán an Choimisiúin agus POF cuideachta cógaisíochta maidir le vacsaín COVID-19 a cheannach