¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Euroopan komission laiminlyönti tehdä lopullista päätöstä pyynnöstä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat konsulttiyrityksen rekisteröintiä EU:n varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän (EDES) tietokantaan