¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Tapa, jolla Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) arvioi hakijan työkokemusta EU-henkilöstön valintamenettelyssä kansainvälisen yhteistyön alalla