¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма относно организирането на конференция на тема „Свободата на религията по отношение на ритуалното клане“