¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Невземане на окончателно решение от страна на Европейската комисия по искане за публичен достъп до документи относно регистрацията на консултантска фирма в базата данни на системата на ЕС за ранно откриване и отстраняване (EDES)