¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Непотвърждаване от страна на Европейската комисия на получаването на жалба във връзка с предполагаемо издаване на фалшиви цифрови COVID сертификати на ЕС в Италия