¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Решението на Европейската комисия да не удължава срока на проект, финансиран по програма „Еразъм+“, въпреки извънредните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19