¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Комисията и твърдение за недостатъчни мерки, предприети за облекчаване на положението на стипендиантите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ по време на кризата, свързана с COVID-19