¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Oikeusasiamies antaa EU:n hallinnolle ohjeita EU:n virallisten kielten käytöstä

Oikeusasiamies on julkaissut EU:n hallinnolle tarkoitetut suositukset EU:n virallisten kielten käytöstä viestinnässä yleisön kanssa.

EU on sitoutunut kunnioittamaan kielellistä monimuotoisuutta ja turvaamaan sen. Monikielisyyden periaatteen soveltaminen on ensiarvoisen tärkeää EU:n ja sen kansalaisten välisille suhteille. Näiden käytännön suositusten tarkoituksena on sovittaa yhteen hallinnon tehokkuus ja määräraharajoitukset.

Suosituksissa annetaan ohjeita siitä, miten ja milloin eri kieliä käytetään ja mitä käytännön toimenpiteitä on otettava käyttöön. Suositukset laadittiin vuonna 2018 järjestetyn julkisen kuulemisen jälkeen ja viimeisteltiin yhteistyössä muiden EU:n toimielinten kanssa vuonna 2019.