¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2017

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2017

1 148

Poskytnuté poradenstvo alebo vec postúpená inému orgánu na riešenie sťažností

52,8 %

595

Odoslané odpovede s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo

27,3 %

370

Začatých vyšetrovaní

17 %

63

Rozhodnutie o prípustnosti

2,9 %