¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

1 148

Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan

52,8 %

595

Antwoord aan klagers om hen te informeren dat er geen verder advies kan worden gegeven

27,3 %

370

Onderzoek geopend

17 %

63

Besluit over ontvankelijkheid

2,9 %