¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2017

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2017

15 837

Burgers die de Europese Ombudsman in 2017 heeft geholpen

12 521

Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen

2 181

In 2017 behandelde klachten

1 135

Verzoeken om informatie die door de Ombudsman zijn beantwoord

447

Door de Europese Ombudsman in 2017 geopende onderzoeken

433

Onderzoeken geopend op basis van klachten

14

Op eigen initiatief geopende onderzoeken

363

Door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

348

Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend

15

Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend