¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

De Europese Ombudsman tot uw dienst! Wie, wat, wanneer en hoe?

WIE kan zich tot de Europese Ombudsman wenden?

Burgers, ngo's, verenigingen, bedrijven, universiteiten, journalisten…
 • met klachten over een instelling, bureau of agentschap van de EU
 • die geprobeerd hebben het probleem rechtstreeks met het betreffende EU-orgaan op te lossen
 • wanneer de kwestie niet verder teruggaat dan twee jaar
 • indien geen andere juridische procedure loopt

De Ombudsman kan helpen IN GEVAL VAN

 • onbillijke behandeling door EU-organen
 • problemen met EU-aanbestedingen/-opdrachten
 • laattijdige betalingen uit EU-fondsen
 • geweigerde toegang tot documenten
 • vertragingen bij contacten met EU-organen
 • niet-openbaar gemaakte of ontoelaatbare lobbyactiviteiten

WAT kan de Ombudsman doen?

 • Uw klacht natrekken met het betreffende EU-orgaan
 • Een billijke oplossing voor uw probleem helpen vinden
 • Aanbevelingen aan EU-organen doen
 • EU-documenten onderzoeken

HOE kunt u met de Ombudsman contact opnemen?

 • U kunt met de Ombudsman contact opnemen in elk van de 24 officiële EU-talen.
 • U hoeft alleen maar het online klachtenformulier in te vullen op.