¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Trajanje istraga predmeta koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.

Trajanje istraga predmeta koje je Europski ombudsman zaključio u 2017. (u prosjeku kraće od 9 mjeseci)

32 %

Predmeti zaključeni unutar 3 mjeseca

48 %

Predmeti zaključeni u roku od 3 do 12 mjeseci

5 %

Predmeti zaključeni u roku od 12 do 18 mjeseci

15 %

Predmeti zaključeni nakon više od 18 mjeseci[1]

 

[1] Neki složeni predmeti zahtijevaju nekoliko savjetovanja s podnositeljem pritužbe i dotičnom institucijom: očekuje se da će se novim provedbenim odredbama skratiti trajanje istraga.