¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Euroopan oikeusasiamies ja sinä - Miten se toimii

KUKA voi kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen?

Kansalaiset, kansalaisjärjestöt, yhdistykset, yritykset, yliopistot, toimittajat
  • jotka haluavat tehdä valituksen EU:n toimielimestä, toimistosta tai virastosta
  • jotka ovat jo yrittäneet ratkaista ongelman kyseisen EU:n elimen kanssa
  • jos asia ei ole yli kaksi vuotta vanha
  • jos  muita oikeudellisia toimia ei samanaikaisesti ole vireillä

Oikeusasiamies voi kun AUTTAA

  • kun EU:n elimet toimivat epäoikeudenmukaisesti
  • kun EU:n tarjouskilpailuissa tai sopimuksissa on ongelmia
  • kun EU:lta saatava rahoitus on myöhässä
  • kun oikeus tutustua asiakirjoihin on evätty
  • kun EU:n elimet hoitavat asioita hitaasti
  • kun on merkkejä salaisesta tai sääntöjenvastaisesta taustavaikuttamisesta

MITÄ Euroopan oikeusasiamies voi tehdä?

  • Tutkii EU:n elimelle tekemäsi kantelun
  • Auttaa löytämään oikeudenmukaisen ratkaisun ongelmaasi
  • Antaa EU:n elimelle suosituksen
  • Tarkistaa EU-asiakirjoja

MITEN otat yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen?

  • Voit ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen EU:n 24 virallisella kielellä
  • Täytä kantelulomake verkossa. Se on helppoa.