¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Euroopa Ombudsman teie teenistuses - Kokkuvõtlik ülevaade

KES võib pöörduda Euroopa Ombudsmani poole?

Kodanikud, vabaühendused, ühingud, ettevõtted, ülikoolid, ajakirjanikud
 • võivad esitada kaebuse Euroopa Liidu institutsiooni, asutuse või ameti kohta,
 • kui nad on juba püüdnud lahendada ELi asutusega seotud probleemi,
 • kui probleem on vähem kui kaks aastat vana,
 • kui selle suhtes ei ole käimas muud õigustoimingut.

Ombudsman saab aidata JUHUL, KUI

 • ELi asutus on kohelnud kedagi ebaõiglaselt,
 • ELi hangete/lepingutega on probleeme,
 • ELi maksed on hilinenud,
 • on keeldutud andmast juurdepääsu dokumentidele,
 • ELi asutuste toimingutes on viivitusi,
 • on tulnud ilmsiks varjatud või sobimatu lobitöö.

MIDA saab Ombudsman teha?

 • Uurida teie kaebust ELi asutuse vastu,
 • aidata leida probleemile õiglast lahendust,
 • anda ELi asutustele soovitusi,
 • uurida ELi dokumente.

KUIDAS Ombudsmani poole pöörduda?

 • Võite pöörduda Ombudsmani poole ELi 24 ametlikus keeles.
 • Täitke veebis lihtne kaebusvorm.