¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela

Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 uzavřela (v průměru méně než 9 měsíců)

32 %

Případy uzavřené do 3 měsíců

48 %

Případy uzavřené během 3 až 12 měsíců

5 %

Případy uzavřené během 12 až 18 měsíců

15 %

Případy uzavřené po více než 18 měsících[1]

 

[1] Některé složité případy vyžadují několik kol konzultací se stěžovatelem a dotčeným orgánem / dotčenou institucí – očekává se, že díky novým prováděcím pravidlům se délka šetření zkrátí.