¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Emily O'Reilly

Emily O’Reilly Europos ombudsmene pirmą kartą išrinkta 2013 m. liepos mėnesį. Po Europos Parlamento rinkimų, ji buvo perrinkta penkerių metų kadencijai 2014 gruodį ir vėl 2019 m. Eidama Europos ombudsmenės pareigas, ji nagrinėja netinkamo administravimo atvejus Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. 2016 m. „Politico“ E. O’Reilly įtraukė į Briuseliui ženklią įtaką darančių moterų sąrašą. Už veiklos nuopelnus 2017 m. jai buvo įteiktas „Schwarzkopf Europe“ apdovanojimas, 2018 m. Prahoje vykusiame Europos aukščiausiojo lygio susitikime – Europos vizijos apdovanojimas, o 2020 m. – Flensburgo universiteto europinis apdovanojimas.

E. O’Reilly buvo pirmoji moteris, paskirta eiti ombudsmenės ir informacijos komisarės pareigas Airijoje (2003–2013 m.). 2007 m. ji papildomai paskirta į komisarės, atsakingos už aplinkos informaciją, pareigas.

2008 m. E. O’Reilly dirbant nacionaline ombudsmene, Airijos nacionalinis universitetas jai suteikė teisės garbės daktaro laipsnį už tai, kad ji per visą savo karjerą skatino žmogaus teises. 2014 m. jai suteiktas Dublino universitetinio koledžo teisės garbės daktaro vardas už pasiaukojantį dešimties metų darbą einant Airijos ombudsmenės pareigas.

Kaip buvusi žurnalistė, autorė ir politinių aktualijų redaktorė E. O’Reilly sulaukė nacionalinio ir tarptautinio pripažinimo. 1988 m. ji tapo Harvardo universiteto moksline bendradarbe ir gavo įvairių nacionalinių apdovanojimų. Ji parašė tris kritikų puikiai įvertintas knygas apie Airijos politiką ir žiniasklaidą, dabar yra Harvardo Niemano žurnalistikos fondo Tarptautinės patariamosios tarybos narė.

Dirbdama žurnaliste ji gavo du apdovanojimus: 1986 m. – metų žurnalistės, 1994 m. – metų žurnalisto.

E. O’Reilly yra ištekėjusi ir turi penkis vaikus.

Imágenes de Emily O'Reilly