You have a complaint against an EU institution or body?

Kdo vam še lahko pomaga?

Če vam varuh človekovih pravic ne more pomagati pri zadevi, s katero se soočate, vam morda lahko pomagajo še drugi organi.

  • Odbor Evropskega parlamenta za peticije se ukvarja s peticijami, ki se nanašajo na zadeve, povezane z najrazličnejšimi vprašanji, od okoljskih vprašanj do pravic državljanov.
  • Evropska komisija kot „varuhinja pogodb“ mora zagotoviti, da države članice spoštujejo zakonodajo EU. Če menite, da država članica krši zakonodajo EU, se lahko pritožite pri Evropski komisiji.
  • Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisni nadzorni organ, katerega naloga je varstvo osebnih podatkov in zasebnosti. Obravnava lahko pritožbe oseb, ki menijo, da je Evropska institucija ali organ zlorabil njihove osebne podatke.
  • SOLVIT je mreža, ki jo koordinira Evropska komisija, pomaga pa tistim, ki so v težavah zaradi načina, kako se izvaja zakonodaja notranjega trga EU. Nacionalni centri SOLVIT pomagajo reševati čezmejne težave med državljani ali podjetji na eni strani in nacionalnimi javnimi organi na drugi strani.
  • Evropski potrošniški centri (v vsaki državi članici EU, na Islandiji in Norveškem) zagotavljajo pravno in praktično svetovanje ter podporo potrošnikom v zvezi s čezmejnimi nakupi in storitvami na notranjem trgu. V imenu potrošnikov lahko navežejo stik s podjetji v drugih evropskih državah, usmerijo potrošnike v shemo reševanja sporov ali predlagajo druge rešitve.
  • Če je vaša težava povezana z nacionalnimi ali regionalnimi javnimi upravami, vam morda lahko pomaga ustrezni član evropske mreže varuhov človekovih pravic.