You have a complaint against an EU institution or body?

Kas dar gali jums padėti?

Jei Ombudsmeno tarnyba negali jums padėti, yra kitų įstaigų, kurios galbūt galės padėti.

  • Europos Parlamento Peticijų komitetas nagrinėja peticijas dėl įvairių sričių klausimų – nuo aplinkosaugos problemų iki piliečių teisių.
  • Kaip sutarčių sergėtoja, Europos Komisija įpareigota užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi ES teisės. Jei manote, kad valstybė narė pažeidžia ES teisę, galite pateikti skundą Komisijai.
  • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija, atsakinga už asmens duomenų ir privatumo apsaugą. Institucija gali nagrinėti skundus, kuriuos pateikia žmonės, manantys, kad Europos institucija ar įstaiga netinkamai tvarko jų asmens duomenis.
  • SOLVIT yra Europos Komisijos koordinuojamas tinklas, kuris padeda tiems, kas susiduria su ES vidaus rinkos teisės taikymo problemomis. Nacionaliniai SOLVIT centrai padeda spręsti tarpvalstybines problemas, kurių kyla tarp piliečių ar įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų.
  • Europos vartotojų centrai, įsteigti kiekvienoje ES valstybėje narėje, taip pat Islandijoje ir Norvegijoje, vartotojams teikia teisines bei praktines konsultacijas ir pagalbą pirkimo kitose šalyse ir paslaugų vidaus rinkoje klausimais. Vartotojų centrai vartotojų vardu gali susisiekti su įmonėmis kitose Europos šalyse, rekomenduoti vartotojams pasinaudoti ginčų sprendimo sistema arba pasiūlyti kitų sprendimų.
  • Jei jūsų problema susijusi su nacionalinių ar regioninių viešojo administravimo institucijų veikla, jums gali padėti atitinkamas Europos ombudsmenų tinklo narys.