You have a complaint against an EU institution or body?

Tko vam još može pomoći?

U slučaju da Ured ne može riješiti vaš problem, postoje druga tijela koja vam mogu pomoći.

  • Odbor za predstavke Europskog parlamenta rješava predstavke koje se odnose na veliki broj problematičnih tema, od zaštite okoliša do prava građana.
  • Kao tzv. „čuvarica ugovora” Europska komisija osigurava da države članice poštuju pravo Europske unije. Možete podnijeti pritužbu Europskoj komisiji ako smatrate da neka država članica krši pravo Europske unije.
  • Europski nadzornik za zaštitu podataka neovisno je nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka i privatnosti. Rješava pritužbe pojedinaca koji smatraju da je neka europska institucija ili neko europsko tijelo zloupotrijebilo njihove osobne podatke.
  • SOLVIT je mreža kojom koordinira Europska komisija i koja pomaže subjektima koji imaju problema s primjenom zakona o unutarnjem tržištu Europske unije. Nacionalni uredi SOLVIT-a pomažu u rješavanju prekograničnih problema između građana ili poduzeća s jedne strane i nacionalnih javnih tijela s druge.
  • Europski potrošački centri (koji postoje u svakoj državi članici, na Islandu i u Norveškoj) pružaju pravne i praktične savjete te podršku potrošačima o prekograničnoj kupovini i uslugama na unutarnjem tržištu. Mogu se obratiti trgovačkim društvima u drugim europskim zemljama u ime potrošača i predložiti potrošačima mogući način rješavanja spora ili neka druga rješenja.
  • Ako se vaš problem odnosi na nacionalnu ili regionalnu javnu upravu, možda vam može pomoći odgovarajući član Europske mreže pučkih pravobranitelja.