You have a complaint against an EU institution or body?

Kuka muu voi auttaa sinua?

Jos oikeusasiamies ei pysty auttamaan sinua asiassasi, voit saada apua myös muilta elimiltä.

  • Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta käsittelee vetoomuksia, jotka liittyvät useisiin erilaisiin aiheisiin ympäristökysymyksistä kansalaisoikeuksiin.
  • Perussopimusten valvojana Euroopan komission vastuulla on varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Voit tehdä kantelun EU:n komissiolle, jos jäsenvaltio rikkoo mielestäsi EU:n lainsäädäntöä.
  • Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on suojella henkilötietoja ja yksityisyyttä. Tietosuojavaltuutettu voi käsitellä kanteluja henkilöiltä, jotka katsovat, että Euroopan unionin toimielin tai elin on käsitellyt heidän henkilötietojaan väärin.
  • SOLVIT on Euroopan komission koordinoima verkosto, joka auttaa tahoja, joilla on EU:n sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyviä ongelmia. SOLVIT-verkoston kansalliset toimistot auttavat sellaisten rajat ylittävien ongelmien ratkaisemisessa, joita ilmenee kansalaisten tai yritysten ja kansallisten viranomaisten välillä.
  • Euroopan kuluttajakeskukset (kussakin EU:n jäsenvaltiossa sekä Islannissa ja Norjassa) antavat kuluttajille oikeudellista ja käytännön neuvontaa ja tukea sisämarkkinoiden rajat ylittäviin ostoksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Keskukset voivat ottaa kuluttajan puolesta yhteyttä muihin Euroopan maihin, ohjata kuluttajat riidanratkaisumenetelmien pariin tai ehdottaa muita ratkaisuja.
  • Jos ongelmasi liittyy kansallisiin tai alueellisiin hallintoelimiin, apua voi saada Euroopan oikeusasiamiesten verkostolta.