You have a complaint against an EU institution or body?

Kdo vám ještě může pomoci?

Pokud vám veřejný ochránce práv není schopen pomoci s danou záležitostí, můžete o pomoc požádat jiné subjekty.

  • Petiční výbor Evropského parlamentu se zabývá peticemi vztahujícími se k záležitostem souvisejícím s nejrůznějšími otázkami, od obav týkajících se životního prostředí po občanská práva.
  • Evropská komise je ze své pozice „strážkyně Smluv“ zodpovědná za zajištění respektování právních předpisů EU ze strany členských států. Komisi můžete zaslat stížnost v případě, že se domníváte, že určitý členský stát porušuje právní předpisy EU.
  • Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán pro dohled, jehož činnost spočívá v ochraně osobních údajů a soukromí. Zpracovává stížnosti lidí, kteří mají pocit, že některý orgán nebo instituce EU nenakládá správně s jejich osobními údaji.
  • SOLVIT je síť koordinovaná Evropskou komisí, která pomáhá těm, kteří se potýkají s problémy souvisejícími s uplatňováním právních předpisů o vnitřním trhu ze strany Evropské unie. Národní kanceláře sítě SOLVIT pomáhají řešit přeshraniční problémy mezi občany nebo podniky na jedné straně a vnitrostátními veřejnými orgány na straně druhé.
  • Evropská spotřebitelská centra (v každém členském státě EU a také v Norsku a na Islandu) poskytují právní a praktické poradenství a podporu spotřebitelům ohledně přeshraničního nakupování a poskytování služeb v rámci vnitřního trhu. Mohou se jménem spotřebitelů obrátit na podniky v jiných evropských zemích, doporučit spotřebitelům mechanismus pro řešení sporů nebo navrhnout jiná řešení.
  • Pokud se váš problém týká vnitrostátních nebo regionálních orgánů veřejné správy, může vám pomoci příslušný člen Evropské sítě veřejných ochránců práv.