You have a complaint against an EU institution or body?

Sammanfattning av ombudsmannens beslut i ärende 454/2014/PMC om Europeiska utrikestjänstens praxis att erbjuda oavlönade praktikplatser vid EU-delegationerna

Ombudsmannen undersökte Europeiska utrikestjänstens praxis att erbjuda enbart oavlönade praktikplatser vid EU-delegationerna. Undersökningen inleddes efter ett klagomål från en ung EU‑medborgare som hade fullgjort en oavlönad praktiktjänstgöring. Hon hävdade att utrikestjänstens praxis diskriminerar unga som kommer från familjer med svagare ekonomi.

Ombudsmannen fann att praktikplatserna vid EU-delegationerna bör göras tillgängliga för en så bred personkrets som möjligt och inte bara för dem som har ekonomiska möjligheter. Enligt ombudsmannen kan oavlönade praktikplatser leda till en diskriminerande situation eftersom det är troligare att personer från mindre privilegierade bakgrunder saknar ekonomiska medel för att kunna genomföra en sådan praktik. Ombudsmannen fann att utrikestjänstens praxis att inte avlöna praktikanter vid EU-delegationerna utgjorde ett administrativt missförhållande. Därför gav hon rekommendationen att utrikestjänsten skulle betala en lämplig ersättning till alla praktikanter, inbegripet dem vid EU-delegationerna.

I sitt svar till ombudsmannen meddelade utrikestjänsten att den nu hade begärt medel för att betala ut ersättning till praktikanterna vid EU-delegationerna och att den under tiden hade slutat erbjuda oavlönade praktikplatser.

Av utrikestjänstens svar förstår ombudsmannen att utrikestjänsten gör sitt allra bästa för att praktikanterna vid EU-delegationerna ska bli avlönade. Enligt utrikestjänsten beror nu dess kapacitet att avlöna praktikanterna ytterst på budgetmyndigheternas tilldelning av nödvändiga finansiella medel. Ombudsmannen avslutade därför ärendet med slutsatsen att utrikestjänsten har godkänt hennes rekommendation.