You have a complaint against
an EU institution or body?

Onödiga djurförsök inför registrering av kemikalier

Sammanfattning av beslut i klagomål 1568/2012/(FOR)AN mot Europeiska kemikaliemyndigheten

Ärendet, som ingivits av djurrättsorganisationen Peta, rörde omfattningen av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) befogenheter och skyldigheter enligt Reach-förordningen. Klaganden ansåg att Echa inte gör tillräckligt för att se till att de som ansöker om registrering av kemikalier avstår från att genomföra onödiga djurförsök i syfte att påvisa kemikaliernas säkerhet.

Ombudsmannen undersökte frågan och konstaterade att Echa faktiskt tolkat omfattningen av sina skyldigheter överdrivet restriktivt. Ombudsmannen lämnade därför ett förslag till vänskaplig förlikning till Echa, som berörde myndighetens egen roll men också det samarbete den borde inrätta med medlemsstaternas myndigheter. Ombudsmannen var nöjd med Echas svar och avslutade ärendet.