You have a complaint against an EU institution or body?

Povzetek odločbe evropske varuhinje človekovih pravic v zadevi 454/2014/PMC o praksi Evropske službe za zunanje delovanje glede nudenja neplačanega pripravništva pri delegacijah EU

Varuhinja človekovih pravic je preiskala prakso Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) glede nudenje samo neplačanega pripravništva pri delegacijah EU. Povod za preiskavo je bila pritožba mlade državljanke EU, ki se je pritožila glede neplačanega pripravništva. Trdila je, da je praksa ESZD diskriminatorna do mladih ljudi, ki prihajajo iz družin z manjšimi prihodki.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da bi morala biti pripravništva pri delegacijah EU na voljo čim večjemu številu ljudi in ne zgolj tistim, ki si ga lahko privoščijo. Po njenem mnenju lahko neplačana pripravništva pripeljejo do diskriminacije, saj obstaja veliko večja verjetnost, da se za tovrstno pripravništvo zaradi nezadostnih finančnih sredstev ne bodo mogle odločiti osebe iz socialno šibkejših okolij. Varuhinja je ugotovila, da praksa ESZD glede neplačevanja pripravnikov pri delegacijah EU pomeni nepravilnost. Zato je ESZD priporočila, naj vsem svojim pripravnikom, tudi tistim, ki opravljajo pripravništvo pri delegacijah EU, izplača ustrezno nadomestilo.

ESZD je odgovorila na priporočilo varuhinje in jo obvestila, da je sedaj zaprosila za finančna sredstva za plačilo svojih pripravnikov pri delegacijah EU in da je medtem prenehala nuditi neplačana pripravništva.

Varuhinja človekovih pravic iz odgovora ESZD sklepa, da si ta služba po svojih najboljših močeh prizadeva za plačevanje pripravnikov pri delegacijah EU. Ne nazadnje je po navedbah ESZD njena zmožnost plačevanja tovrstnih pripravnikov sedaj stvar proračunskih organov, ki ji morajo odobriti potrebna finančna sredstva. Varuhinja je zato zadevo zaključila z ugotovitvijo, da je ESZD upoštevala njeno priporočilo.