You have a complaint
against an EU institution or body?

Preglednost pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP)

Povzetek odločbe o preiskavi na lastno pobudo OI/10/2014/RA, ki zadeva Evropsko komisijo

Evropska komisija se trenutno v imenu Evropske unije pogaja z Združenimi državami Amerike o obširnem sporazumu o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Pogajanja so zaradi morebitnega gospodarskega, družbenega in političnega vpliva tega partnerstva pritegnila pozornost javnosti kot še nikoli doslej.

Cilj preiskave varuhinje človekovih pravic je bil pripomoči k temu, da bi lahko javnost čim natančneje spremljala napredek teh pogajanj in hkrati doprinesla k njihovemu končnemu rezultatu. Julija 2014 je varuhinja Komisiji predstavila prvi niz predlogov. Med preiskavo je zbrala in upoštevala tudi zamisli, ki jih je predlagala javnost, da bi tako pripomogla k preglednejšim in dostopnejšim razgovorom. Upoštevajoč tudi pomisleke, ki sta jih izrazila Evropski parlament in civilna družba, je Komisija novembra 2014 predstavila niz velikopoteznih ukrepov za izboljšanje preglednosti.

Varuhinja je sedaj Komisiji podala deset dodatnih predlogov, ki se nanašajo na skupna pogajalska besedila, povečanje proaktivnega razkrivanja dokumentov o TTIP ter izboljšanje preglednosti sestankov v okviru pogajanj o TTIP. Meni namreč, da bi si Komisija z upoštevanjem teh predlogov zagotovila večjo legitimnost pogajalskega procesa v zvezi s TTIP in pridobila večje zaupanje javnosti.