You have a complaint against
an EU institution or body?

Nepotrebni preskusi, ki jih na živalih opravljajo registracijski zavezanci za kemijske snovi

Povzetek sklepa o pritožbi 1568/2012/(FOR)AN zoper Evropsko agencijo za kemikalije

Primer, ki ga je vložila fundacija PETA, se nanaša na obseg pravic in dolžnosti Evropske agencije za kemikalije (ECHA) v skladu z uredbo REACH. Pritožniku meni, da agencija ECHA ne stori dovolj za zagotovitev, da registracijski zavezanci za kemijske snovi ne bi opravljali nepotrebnih preskusov na živalih, da bi tako dokazali varnost svojih snovi.

Varuhinja človekovih pravic je primer proučila in ugotovila, da agencija ECHA svoje obveznosti v resnici razlaga preozko. Zato je pripravila predlog sporazumne rešitve za agencijo ECHA glede njene vloge in sodelovanja, ki bi ga morala vzpostaviti z organi držav članic. Varuhinja človekovih pravic je bila zadovoljna z odgovorom agencije ECHA in je zaključila primer.