You have a complaint against an EU institution or body?

Decizia Ombudsmanului European stabilind propuneri în urma anchetei strategice OI/8/2015/JAS cu privire la transparența Trilogurilor

Această anchetă strategică privește transparența unei părți informale importante a procesului legislativ al UE, mai precis transparența „Trilogurilor”.

Cele două corpuri legislative ale UE, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, adoptă acte legislative pe baza propunerilor Comisiei Europene. În timpul acestui proces, cei doi colegislatori, cu sprijinul Comisiei, poartă des negocieri în cadrul așa numitelor Triloguri, care sunt reuniuni informale ale reprezentanților celor trei instituții implicate. În timpul unui Trilog, Parlamentul și Consiliul încearcă să ajungă la un acord cu privire la un text comun, pe baza pozițiilor lor inițiale, care este apoi votat în conformitate cu procedura legislativă formală. Trilogurile s-au dovedit a fi foarte eficiente în vederea ajungerii la un astfel de acord, și cea mai mare parte a legislației europene este adoptată în acest mod.

Uniunea Europeană este o democrație reprezentativă, în care cetățenii au dreptul de a-i trage la răspundere pe reprezentanții lor, pentru alegerile politice pe care aceștia le fac în numele lor. De asemenea, cetățenii au dreptul de a participa în procesul democratic al UE. Transparența Trilogurilor este un element esențial pentru a garanta că aceste drepturi sunt respectate în mod efectiv și pentru a asigura legitimitatea legislației adoptate de către UE. Curtea de Justiție a UE a declarat că posibilitatea pentru cetățenii UE de a cunoaște considerațiile care stau la baza acțiunii legislative este o condiție prealabilă pentru exercitarea efectivă a drepturilor lor democratice.

În timp ce procesul legislativ al UE este în general suficient de transparent, inclusiv în comparație cu multe din Statele Membre, această parte specifică a acestui proces a ridicat probleme cu privire la echilibrul ce trebuie asigurat între, pe de o parte, eficiența, și, pe de altă parte, transparența Trilogurilor.

În acest context, Ombudsmanul European a deschis o anchetă strategică. Ombudsmanul a examinat ce informații și documente ar trebui făcute cunoscute în mod proactiv publicului, și în ce moment anume, astfel încât cetățenii să poată să își exercite drepturile.

Transparența Trilogurilor este un element esențial al legitimității procesului legislativ al UE. Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a controla activitatea celor care îi reprezintă în timpul acestei părți-cheie a procesului legislativ. De asemenea, cetățenii solicită informații cu privire la subiectele ce sunt discutate în timpul Trilogurilor, astfel încât să poată participa efectiv în procesul legislativ.

Ombudsmanul salută progresul realizat până acum cu privire la îmbunătățirea transparenței Trilogurilor; totuși, ea propune ca cele trei instituții să publice următoarele documente și informații: datele Trilogurilor, pozițiile inițiale ale celor trei instituții, agendele generale ale Trilogurilor, documentele „pe patru coloane”, variantele finale ale textelor de compromis, notele cu privire la Triloguri, care au fost deja făcute publice, listele cu decidenții politici implicați și, pe cât posibil, o listă a altor documente depuse în timpul negocierilor. Toate acestea ar trebui să fie publicate într-o bază de date comună, ușor de utilizat și de înțeles. În timp ce unele din aceste documente ar putea fi publicate în timp ce negocierile din cadrul Trilogurilor sunt încă în curs, instituțiile ar putea considera că este necesar, în interesul publicului, să asigure, în mod proactiv, accesul acestuia la anumite tipuri de documente doar după încheierea negocierilor.