You have a complaint against
an EU institution or body?

Testare inutilă pe animale efectuată de solicitanții înregistrării substanțelor chimice

Rezumat al deciziei privind plângerea 1568/2012/(FOR)AN împotriva Agenției Europene pentru Produse Chimice

Această plângere, înregistrată de Fundația PETA, privește sfera competențelor și îndatoririlor Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) în conformitate cu Regulamentul REACH. Reclamanta consideră că ECHA nu ia suficiente măsuri pentru a se asigura că solicitanții înregistrării substanțelor chimice evită efectuarea de teste inutile pe animale pentru a demonstra că substanțele respective nu sunt periculoase.

Ombudsmanul a efectuat o anchetă și a constatat că, într-adevăr, interpretarea ECHA cu privire la obligațiile sale este excesiv de restrictivă. Astfel, Ombudsmanul a formulat o propunere de soluționare amiabilă, făcând sugestii agenției atât cu privire la rolul său, cât și la relația de cooperare pe care ar trebui să o stabilească cu statele membre. Ombudsmanul a considerat că răspunsul ECHA este satisfăcător și a închis cazul.