You have a complaint against an EU institution or body?

Conformarea la obligațiile de respectare a drepturilor fundamentale

Rezumat al deciziei privind investigația din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)

În anul 2011, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 1168/2011, prin care se solicita Frontex să instituie anumite mecanisme și instrumente administrative în vederea promovării și monitorizării modului în care agenția își respectă obligațiile cu privire la respectarea drepturilor fundamentale. În același timp, societatea civilă a continuat să își manifeste preocupările legate de implicațiile activităților Frontex asupra drepturilor omului. Având în vedere aceste circumstanțe, Ombudsmanul a decis să demareze o investigație din proprie inițiativă pentru a verifica modul în care Frontex pune în aplicare prevederile Regulamentului din 2011. Ombudsmanul a solicitat Frontex clarificări legate de strategia privind drepturile fundamentale, codul de conduită, ofițerul pentru drepturile fundamentale, echipele europene de polițiști de frontieră și ofițerul coordonator, precum și clarificări legate de finalizarea operațiunilor comune și a proiectelor pilot.

Ombudsmanul a trimis răspunsul Frontex către Agenția pentru Drepturi Fundamentale, pentru comentarii și, de asemenea, a supus răspunsul Frontex unei consultări publice la care au luat parte organizații internaționale, ONG‑uri, un Ombudsman național și persoane particulare.

După analizarea tuturor contribuțiilor și a punctului de vedere al Frontex, Ombudsmanul a elaborat un proiect de recomandare detaliat cu privire la modul în care Frontex își poate îmbunătăți și eficientiza mecanismul de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în toate activitățile desfăşurate.

Deși Frontex a răspuns pozitiv la recomandările făcute de Ombudsman cu privire la: (a) strategia privind drepturile fundamentale, planul de acțiune, codul de conduită, încetarea/suspendarea operațiunilor și forumul consultativ, agenția nu a aplicat și recomandarea Ombudsmanului conform căreia: (b) ofițerul pentru drepturi fundamentale trebuie să ia în considerare soluționarea plângerilor privind încălcările drepturilor fundamentale în toate activitățile Frontex, plângerile fiind depuse de persoane care au fost afectate de astfel de încălcări la nivel personal și, de asemenea, în interes public.

Drept urmare, Ombudsmanul a decis să închidă investigația, să considere că aspectele de la litera (a) au fost soluționate de către Frontex și să redacteze un raport special către Parlamentul European cu privire la aspectul semnalat la litera (b).