You have a complaint against an EU institution or body?

Streszczenie decyzji Rzecznik 454/2014/PMC w sprawie praktyki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych polegającej na oferowaniu nieodpłatnych stażów w delegacjach UE

Rzecznik zbadała kwestię praktyki Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) polegającej na oferowaniu wyłącznie nieodpłatnych stażów w delegacjach UE. Sprawa ta wynikła ze skargi młodej obywatelki UE, która odbyła nieodpłatny staż. Argumentowała ona, że praktyka ESDZ dyskryminuje młodych ludzi z mniej zamożnych środowisk.

Rzecznik uznała, że staże w delegacjach UE powinny być dostępne dla jak najszerszej grupy osób, a nie tylko dla tych, których na to stać. W opinii Rzecznik nieopłatne staże mogą prowadzić do  dyskryminacji, ponieważ u osób pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk większe jest prawdopodobieństwo braku środków finansowych na odbycie takiego stażu. Rzecznik uznała, że praktyka ESDZ, polegająca na niepłaceniu wynagrodzenia stażystom w delegacjach UE, stanowi przypadek niewłaściwego administrowania. Zaleciła więc Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych wypłatę wszystkim swoim stażystom, w tym stażystom w delegacjach UE, odpowiedniego dodatku.

W odpowiedzi na to zalecenie ESDZ poinformowała Rzecznik, że wystąpiła o fundusze na dokonanie wypłaty wynagrodzenia stażystom w delegacjach UE i że, w międzyczasie, zawiesiła nieodpłatne staże.

Rzecznik rozumie, na podstawie odpowiedzi ESDZ, że Służba ta poważnie angażuje się w zrobienie wszystkiego, co w jej mocy, by płacić wynagrodzenie stażystom w delegacjach UE. Według ESDZ jej zdolność do płacenia wynagrodzenia stażystom zależy obecnie od przyznania przez organy budżetowe niezbędnych zasobów finansowych. Rzecznik zamknęła zatem sprawę wnioskiem, że ESDZ przyjęła jej zalecenie.