You have a complaint against an EU institution or body?

Samenvatting van het besluit van de Ombudsman in zaak 454/2014/PMC betreffende de praktijk van het aanbieden van onbetaalde stages in EU door de Europese Dienst voor extern optreden

De Ombudsman heeft een onderzoek gedaan naar de praktijk van het aanbieden van louter onbetaalde stages bij EU-delegaties door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). Het onderzoek kwam voort uit een klacht van een jonge EU-burger die een onbetaalde stage had afgerond. Zij had aangevoerd dat de EDEO-praktijk jonge mensen uit minder welgestelde milieus discrimineert.

De Ombudsman was van mening dat stages bij EU-delegaties beschikbaar zouden moeten zijn voor een zo breed mogelijk groep mensen en niet alleen voor degenen die zich dit kunnen veroorloven. Volgens de Ombudsman kunnen onbetaalde stages leiden tot een discriminerende situatie, aangezien mensen met een minder bevoorrechte achtergrond waarschijnlijk niet over de financiële middelen beschikken om een dergelijke stage te kunnen lopen. De Ombudsman vond dat de EDEO-praktijk van het niet-betalen van stagiairs bij EU-delegaties een voorbeeld was van wanbeheer. Zij deed daarom de aanbeveling aan de EDEO om alle stagiairs, ook die bij EU-delegaties, een passende vergoeding uit te keren.

In antwoord op haar aanbeveling heeft de EDEO de Ombudsman ervan in kennis gesteld dat inmiddels extra financiële middelen aangevraagd zijn om stagiairs bij EU-delegaties te kunnen betalen en dat ondertussen de onbetaalde stages zijn opgeschort.

De Ombudsman begrijpt uit het antwoord van de EDEO dat de dienst zich serieus wil inzetten en alles wil doen wat in zijn macht ligt om stagiairs te betalen. Uiteindelijk is het vermogen van de EDEO om dergelijke stagiairs te betalen nu afhankelijk van de toekenning van de noodzakelijke financiële middelen door de begrotingautoriteiten. De Ombudsman sluit daarom de zaak met de conclusie dat de EDEO de aanbeveling heeft overgenomen.