You have a complaint against
an EU institution or body?

Onnodige proeven op dieren door registranten van chemische stoffen

Samenvatting van het besluit inzake klacht 1568/2012/(FOR)AN tegen het Europees Agentschap voor chemische stoffen

De zaak, ingediend door de PETA Foundation, betrof het toepassingsgebied van de bevoegdheden en verplichtingen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) uit hoofde van de REACH-verordening. Klager vond dat het ECHA te weinig doet om te waarborgen dat registranten van chemische stoffen zich onthouden van onnodige dierproeven om de veiligheid van hun stoffen aan te tonen.

De Ombudsman onderzocht de kwestie en kwam tot de conclusie dat de interpretatie door ECHA van diens verplichtingen inderdaad buitensporig restrictief was. De Ombudsman deed ECHA daarom een voorstel tot minnelijke schikking met betrekking tot diens eigen rol en de samenwerking die het zou moeten aangaan met autoriteiten van de lidstaten. De Ombudsman was tevreden over het antwoord van ECHA en sloot de zaak.