You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmenės sprendimo byloje 454/2014/PMC dėl Europos išorės veiksmų tarnybos praktikos siūlyti neapmokamas stažuotes ES atstovybėse santrauka

Ombudsmenė ėmėsi tirti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) praktiką siūlyti tik neapmokamas stažuotes ES atstovybėse. Atlikti tyrimą paskatino neapmokamą stažuotę baigusios jaunos ES pilietės skundas. Ji tvirtino, kad EIVT praktika diskriminuoja jaunus žmones iš mažiau pasiturinčių šeimų.

Ombudsmenė mano, kad stažuotės ES atstovybėse turėtų būti siūlomos kuo platesniam žmonių ratui ir ne tik tiems, kurie gali sau jas leisti. Ombudsmenės nuomone neapmokamos stažuotės gali įgyti diskriminacinį pobūdį, nes mažiau pasiturintys žmonės tikriausiai neturės finansinių galimybių vykti į tokią stažuotę. Ombudsmenė nustatė, kad EIVT praktika nemokėti už stažuotes ES atstovybėse yra netinkamo administravimo atvejis. Todėl ji rekomendavo EIVT skirti deramą išmoką visiems savo stažuotojams, taip pat ir ES atstovybėse.

Atsakydama į šią rekomendaciją, EIVT ombudsmenei pranešė, kad ji jau pateikė prašymą skirti lėšų, iš kurių bus galima mokėti ES atstovybėse dirbantiems stažuotojams ir kad, kol lėšos bus gautos, neapmokamos stažuotės nevyks.

Iš EIVT atsakymo ombudsmenė suprato, kad tarnyba tvirtai pasiryžusi padaryti viską, kad skirtų išmokas ES atstovybėse dirbantiems savo stažuotojams. Galiausiai, kaip nurodė EIVT, jos galimybės skirti išmokas tokiems stažuotojams dabar priklauso nuo to, ar biudžeto institucijos skirs reikiamų finansinių išteklių. Todėl ombudsmenė baigė bylą padariusi išvadą, kad EIVT pritarė jos rekomendacijai.