You have a complaint against an EU institution or body?

Az ombudsman 454/2014/PMC sz., az Európai Külügyi Szolgálatnak az uniós küldöttségeknél letöltendő, fizetés nélküli szakmai gyakorlatok nyújtására vonatkozó gyakorlatáról szóló ügyben hozott határozatának összefoglalása

Az ombudsman megvizsgálta az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) az uniós küldöttségeknél letöltendő, fizetés nélküli szakmai gyakorlatok nyújtására vonatkozó gyakorlatát.  A vizsgálat egy fiatal uniós polgár panasza alapján indult, aki fizetés nélküli szakmai gyakorlaton vett részt.  Azzal érvelt, hogy az EKSZ gyakorlata diszkriminálja a rosszabb anyagi háttérrel rendelkező fiatalokat.

Az ombudsman úgy találta, hogy az uniós küldöttségeknél letölthető szakmai gyakorlatokat a személyek lehető legszélesebb köre számára elérhetővé kellene tenni – nem csak a tehetősebbek számára. Az ombudsman szerint a fizetés nélküli szakmai gyakorlatok megkülönböztetéshez vezethetnek, hiszen a kevésbé kiváltságos háttérrel rendelkezők kevésbé valószínű, hogy rendelkeznek egy ilyen szakmai gyakorlat elvállalásához szükséges anyagi eszközökkel. Az ombudsman megállapította, hogy az EKSZ gyakorlata, miszerint nem fizetnek az uniós küldöttségeknél dolgozó gyakornokoknak, hivatali visszásságnak minősül. Ezért azt javasolta az EKSZ-nek, hogy minden gyakornokának, beleértve az uniós küldöttségeknél dolgozókat is, fizessen megfelelő illetményt.

Az EKSZ válaszában tájékoztatta az ombudsmant, hogy pénzeszközöket kérvényezett az uniós küldöttségeknél dolgozó gyakornokok megfizetéséhez, és addig is felfüggesztette a fizetés nélküli szakmai gyakorlatokat.

Az ombudsman úgy értelmezte az EKSZ válaszát, hogy az minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fizetést adjon az uniós küldöttségeknél dolgozó gyakornokoknak. Végül, az EKSZ kifejtette, hogy ezeknek a gyakornokoknak a megfizetése attól függ, hogy a költségvetési hatóság a rendelkezésére bocsátja-e a szükséges anyagi forrásokat. Az ombudsman ezért azzal a következtetéssel zárja le az ügyet, hogy az EKSZ elfogadta ajánlásait.