You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman határozata a háromoldalú egyeztetések átláthatóságáról szóló OI/8/2015/JAS stratégiai vizsgálatát követően megfogalmazott javaslatokról

Ez a stratégiai vizsgálat az uniós jogalkotási folyamat egyik fontos informális részének, nevezetesen a „háromoldalú egyeztetéseknek” az átláthatóságával foglalkozik.

A jogszabályokat az Európai Bizottság javaslata nyomán az EU két jogalkotó szerve, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa hozza meg. E folyamat során a két társjogalkotó a Bizottság közreműködésével gyakran tárgyal az ún. háromoldalú egyeztetések keretében, amelyek a három érintett intézmény közötti informális találkozók formájában zajlanak. A háromoldalú egyeztetés során a Parlament és a Tanács arra törekszik, hogy a kiinduló álláspontjuk alapján megállapodásra jussanak egy közös szövegről, amelyről azután a hivatalos jogalkotási eljárás keretében szavaznak. A háromoldalú egyeztetés nagyon hatékonynak bizonyult az ilyen megállapodások elérésében, és ma már a legtöbb jogszabály elfogadása így történik.

Az Európai Unió képviseleti demokrácia, ahol a polgároknak joguk van ahhoz, hogy a képviselőiket elszámoltassák a nevükben meghozott politikai döntésekkel. A polgároknak ahhoz is joguk van, hogy részt vegyenek az uniós demokratikus folyamatban. A háromoldalú egyeztetések átláthatósága meghatározó e jogok érvényesülésének biztosításában és az EU által meghozott jogszabályok legitimizálásában. Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a demokratikus jogok tényleges gyakorlásának egyik előfeltétele, hogy az uniós polgárok megismerhessék a jogalkotási intézkedéseket alátámasztó szempontokat.

Bár az uniós jogalkotási folyamat általában meglehetősen átlátható – sok tagállaméval összehasonlítva is –, a folyamatnak ez a része kérdéseket vetett fel a háromoldalú egyeztetési folyamat eredményességének és átláthatóságának egyensúlyával kapcsolatban.

Az európai ombudsman mindezek fényében stratégiai vizsgálatot indított. Megvizsgálta, hogy mikor és milyen információkat és dokumentumokat kellene proaktívan hozzáférhetővé tenni a nyilvánosság számára ahhoz, hogy a polgárok élhessenek a jogaikkal.

A háromoldalú egyeztetések átláthatósága az uniós jogalkotás legitimitásának egyik alapvető eleme. A polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a jogalkotási folyamat e döntő szakaszában ellenőrizzék a képviselőik teljesítményét. A polgároknak emellett a háromoldalú egyeztetéseken tárgyalt témákról is tájékoztatást kell kapniuk ahhoz, hogy hatékonyan részt vehessenek a jogalkotási folyamatban.

Az ombudsman üdvözli a háromoldalú egyeztetések átláthatósága terén eddig elért előrehaladást; mindazonáltal azt javasolja, hogy a három intézmény tegye nyilvánosan hozzáférhetővé az alábbi dokumentumokat és információkat: a háromoldalú egyeztetések időpontja, a három intézmény kiinduló álláspontja, a háromoldalú egyeztetések általános napirendje, a „négyhasábos” dokumentumok, a végleges kompromisszumos szövegek, a háromoldalú egyeztetésekről nyilvánosságra hozott feljegyzések, az érintett politikai döntéshozók listája és lehetőség szerint a tárgyalások során benyújtott egyéb dokumentumok listája. Mindezeket egy könnyen használható, közérthető formájú közös adatbázisban kell hozzáférhetővé tenni. Bár a dokumentumok némelyikét már a háromoldalú egyeztető tárgyalások folyamán is hozzáférhetővé lehetne tenni, az intézmények a köz érdekében szükségesnek találhatják, hogy bizonyos dokumentumtípusokhoz csak a tárgyalások lezárulta után biztosítsanak proaktív nyilvános hozzáférést.