You have a complaint against
an EU institution or body?

Az alapjogi kötelezettségek teljesítése

Összefoglalás az Európai Unió Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségre (Frontex) vonatkozó, hivatalból indított OI/5/2012/BEH-MHZ vizsgálatról szóló határozatról

2011-ben hatályba lépett az 1168/2011/EU rendelet, amely előírja, hogy a Frontex léptessen hatályba bizonyos adminisztratív mechanizmusokat és eszközöket, hogy ezzel elősegítse és nyomon kövesse az alapvető jogok tekintetében fennálló kötelezettségeinek teljesítését. Ezzel egy időben a civil társadalom részéről is rendszeresen felmerültek a Frontex tevékenységeinek alapjogi kihatásaival kapcsolatos aggályok. Az ombudsman a fenti körülmények között úgy határozott, hogy hivatalból indított vizsgálatot kezd, hogy ellenőrizze, a Frontex hogyan hajtja végre a 2011-es rendelet rendelkezéseit. A Frontextől pontosítást kért az alapjogi stratégiát, a magatartási kódexeket, az alapjogi tisztet, az európai határőrcsapatokat és a koordináló tisztet, valamint a közös műveletek és kísérleti projektek megszüntetését illetően.

Az ombudsman észrevételezésre elküldte a Frontex válaszát az Alapjogi Ügynökségnek, és nyilvános konzultációt is kezdett róla, amelyben nemzetközi szervezetek, NGO-k, egy nemzeti ombudsman és magánszemélyek vettek részt.

Miután az ombudsman elemezte az összes hozzászólást és a Frontex véleményét, részletes ajánlástervezetet készített arra vonatkozóan, hogy a Frontex hogyan fejleszthetné és hogyan tehetné hatékonyabbá azt a mechanizmusát, amellyel figyelemmel kíséri az alapvető jogok tiszteletben tartását valamennyi tevékenységében.

Bár a Frontex pozitívan reagált az ombudsmannak (a) az alapjogi stratégiával, a magatartási kódexekkel, a műveletek megszüntetésével/felfüggesztésével és a konzultatív fórummal kapcsolatos ajánlásaira, nem vette figyelembe azt az ombudsmani ajánlást, hogy (b) az alapjogi tiszt mérlegelhesse a Frontex valamennyi tevékenysége esetében az alapvető jogok megsértéséről szóló, a jogsértések által személyesen érintett személyek által benyújtott panaszok, illetve a közérdekű panaszok kezelését.

Az ombudsman ezért úgy határozott, hogy lezárja a vizsgálatot, és az (a) pontban szereplő szempontokat a Frontex részéről rendezettnek tekinti, a (b) pontról pedig külön jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek.